مدارک مورد نیاز سفارت ایتالیا   دانلود فرم

1- اصل گذرنامه با امضاء به همراه گذرنامه های قبلی

الف) مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود

2- 3 قلعه عکس 4*3 رنگی، تمام رخ با زمینه سفید

3- اصل شناسنامه به همراه کپی از تمام صفحات آن

4- اصل گواهی حساب بانکی با مهر و امضاء بانک

الف) حساب های جاری کارکرد سه ماهه اخیر

ب) سپرده های بانکی

  • ارایه گردش حساب به زبان انگلیسی از طرف بانک، قابل قبول می باشد.
  • باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 700.000.000 ریال باشد.

5- اصل سند مالکیت

6- اصل مدارک شغلی

الف) پزشکان: پروانه مطب، پروانه دایم پزشکی، کارت نظام پزشکی و دانشنامه تحصیلی

ب) وکلا: پروانه وکالت

ج) مشاغل دولتی: حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، میزان حقوق دریافتی و تاییدیه، مرخصی و آخرین لیست بیمه

د) بازنشسته ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارایه آخرین فیش حقوقی

هـ) مشاغل غیر دولتی: گواهش اشتغال به کار از شرکت مربوطه و ارایه اصل آخرین روزنامه رسمی آن شرکت، قرارداد، 3 فیش حقوقی آخر

و) در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب/ آگهی تأسیس، مالیات، لیست بیمه

ز) دانش آموزان، دانشجویان، معلمان، اساتید و اعضا هیات علمی دانشگاه (اصل نامه اشتغال به تحصیل یا اشتغال به کار)

  • جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل

7- برای فرزندان زیر 11 سال که بدون همراهی پدر، همچنین خانم های متاهل که تنها سفر می کنند، رضایتنامه محضری الزامی می باشد.

  • مدارک شغلی همسر برای خانم های خانه دار

نکات مهم:

  • حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی می باشد.
  • چک رمزدار با ضمانتنامه بانکی حداقل به مبلغ 700.000.000 ریال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهدات که پس از بررسی مدارک در صورت نیاز به ضمانت های بیشتر متعاقبا اعلام می گردد.
  • همراه داشتن 85 یورو جهت پرداخت به سفارت.
  • ترجمه کلیه مدارک فقط با مهر دارالترجمه (نیاز به مهر دادگستری و وزارت امور خارجه نمی باشد)